המכללה האקדמית צפת – עבריינית!

 עו"ד רוני אלוני סדובניק כתבה פעם בפייסבוק את הדברים הבאים:

"בזמן הקרוב בכוונתי לתבוע תביעת רשלנות מקצועית את פרקליטות מחוז מרכז בגין "אונס" שני שביצעו נגד קטינה שהעזה להתלונן על אונס שעברה. הם כל כך היו להוטים לסגור את התיק מהר בעסקת טיעון הזויה,עד שלא בחלו בשיבוש הליכי חקירה, עבירות לכאורה על החוק ורמסו אותה עד עפר. השפילו אותה וגרמו לה לאבד כל אמון במערכת. עד כדי כך חמורה חוויתה… עד שפנתה אלי בבקשה לא לטפל בכלל באנס שמרצה עבודות שירות. "הוא לא חשוב", אמרה לי. את שירותי שכרה כדי לתבוע את הפרקליטות על מה שעשו לה".

 גל שרגיל, סטודנטית למשפטים במכללה האקדמית צפת, התלוננה על שורה של  הטרדות מיניות מילוליות  מצד המרצה שלה. הוא קרא לה "כוסית", למשל, והתייחס אליה באופן מבזה כמה וכמה פעמים בפני חבריה לכיתה. החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי אחת ההתנהגויות הנחשבות להטרדה מינית הן התייחסויות מבזות ומשפילות כלפי מינו ומיניותו של אדם. היינו מצפות שלפחות מרצה למשפטים יהיה בקיא בחוק ואולי אף יציית לו. כשמדובר על הטרדות מיניות מילוליות האסוציאציות החברתיות מזהות את המטרידים כ"נהגי מוניות", גברים המשתייכים לשכבות הנמוכות  של האוכלוסייה, על אף שהטרדה מינית מתרחשת בכל מקום. כשמרצה למשפטים מטריד מינית סטודנטית הדבר חמור עשרות מונים  מנהג מונית שעושה זאת, מהסיבה הפשוטה, מרצה למשפטים מלמד את עורכי הדין והמשפטנים העתידים לבוא את החוק והמשפט-  אלו שבעתיד יהיו אמונים על החוק. כך או  כך, במקרה הנ"ל, ההתייחסות המבזה התרחשה מספר פעמים במסגרת שיעור, כאשר ברור כי מתקיימים בין שרגיל למרצה יחסי מרות. אמירות מהסוג שהשמיע המרצה  מהוות הטרדה מינית במסגרת יחסי מרות, כמו גם פגיעה בעיקרון השוויון בין המינים במקומות עבודה ובמוסדות לימודים.

אולם ההטרדה המינית על ידי המרצה היא רק תחילתה של שרשרת הפרות חוק, התנכלות וסביבת לימודים מאיימת ועוינת שנאלצה לעבור הסטודנטית האמיצה גל שרגיל. לא די ששרגיל נפגעה מהטרדה מינית במסגרת לימודיה, מהרגע בו בחרה להגיש תלונה על הטרדה מינית,  המכללה ובפרט החוג למשפטים, כמו בחוקיהם הלא כתובים של מוסדות המדינה, החלה בתהליך טיוח תוך הפרה בוטה של החוק למניעת הטרדה מינית.  נדמה שאין סעיף אחד בחוק למניעת הטרדה מינית שהמכללה לא פסחה עליו. היא הפרה את החוק סעיף אחר סעיף, ואת תקנון המכללה תקנה אחר תקנה. תשע ההפרות שימנו בהמשך הטקסט יבהירו כי השאלה היחידה שנותרה לשאול בנושא היא האם מדובר בבורות מחפירה בחוק או בעבריינות פושעת ומודעת לעצמה. מה שברור הוא שבשני המקרים, המכללה ונציגיה התנהגו בתוקפנות ואגרסיביות  אף יותר מהמרצה נגדו הוגשה התלונה  מלכתחילה. כשעשו כך, שידרו לסטודנטיות מסר חד וברור: אל תתלוננו- אנחנו מכללה עבריינית.

גל שרגיל

ולהלן הפרות החוק של המכללה והחוג למשפטים:

 הפרה מס' 1. חובת דיווח

 ב-11/05/2012 הגישה גל שרגיל תלונה על הטרדה מינית כנגד המרצה שלה. התלונה הוגשה לאחר ששרגיל שוחחה על עניין ההטרדה בשיעורים עם ראש החוג למשפטים, פרופ' אמנון כרמי באמצעות מרצה אחר מן החוג.

התקנון למניעת הטרדה מינית  סעיף  5.1.1  קובע  כי תלונה על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות תופנה לנציבת התלונות להטרדה מינית. כל  ממונה,  אשר נודע לו בכל דרך שהיא על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות, יעביר את המקרה לבירור הנציבה.

המשמעות היא שעל פי החוק נדרש פרופ' כרמי להעביר את המקרה לבירור נציבת התלונות להטרדה מינית. ספק אם פרופ' למשפטים אינו מכיר את מחויבותו לחוק ולתקנון, ובכל זאת  בחר  להפגין נאמנות לקולגה ולא לחוק ולא העביר את התלונה לנציבה.

ובמילים אחרות: פרופ' אמנון כרמי, ראש החוג למשפטים במכללה האקדמית צפת, הוא עבריין.

 הפרה מס' 2. נגישות החוק ונציגיו

על מוסד לימודים החובה למנות נציבה וליידע את הסטודנטים על הנציבה ודרכי התקשרות נוחים עמה.

לאחר הטיוח של פרופ' כרמי הגישה שרגיל תלונה לממונה על הטרדות מיניות במכללה. על פי מידע שנמסר לה מהמכללה, נציבת התלונות היא הגב' דורית פרטובי. כשהגישה את התלונה לגב' פרטובי, הסתבר לה שזו אינה הממונה והתלונה הועברה לטיפולה של הגב' אתי בוהם. ב-23/05/2012  שוב פנתה שרגיל לממונה ולמחליפה בו זמנית, כי  עדיין לא היה ברור לחלוטין מי מטפלת בתלונה וזאת על מנת לבדוק את התקדמות בדיקת תלונתה. הערפול וחוסר הבהירות בזהותה של הנציבה היא עבירה חד משמעית על החוק. העדרם של  דרכי התקשרות גלויים  עם הנציבה- זו עבירה על החוק!

תשובתה של הממונה הייתה כי התלונה עברה לטיפולו של החוג – אותו החוג שראשו לא עשה דבר כשפנתה אליו שרגיל טרם הגשת התלונה. אך מכיוון שלראש החוג אין כל סמכות לטפל בתלונה על הטרדה מינית למעט העברתה לגורמים המוסמכים, עצם העברת התלונה בחזרה אליו, כמו גם למנכ"ל המכללה, מהווה הפרת חוק נוספת – סעיף 8, הפרת סודיות (הרחבה בהמשך). זאת, כאמור, בנוסף לכישלונה של המכללה בכך שלא יידעה את הסטודנטים על זהות הנציבה בצורה ברורה ולא פרסמה דרכי התקשרות נוחים ומעודכנים עימה, ככתוב בחוק.

 הפרה מס' 3. סודיות

התקנות למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998 סע' 6 (ה) קובעות כי "לא יגלה אחראי מידע שהגיע אליו במהלך בירור התלונה". גם  סעיף 8 בתקנון המכללה קובע כי "המכללה וכל הפועלים מטעמה יכבדו את פרטיותם של המתלוננים, הקורבנות והנילונים ככל האפשר ובשים לב לדרישות החוק ולצורך להגן על אינטרסים אחרים הנוגעים לעניין וביניהם האינטרס למנוע תופעות של הטרדה מינית והתנכלות שמקורה בהטרדה מינית, חומר החקירה והדיון המשמעתי יהיו חסויים וישמרו בהתאם. הפרת הוראות הסודיות מהווה עבירת משמעת".

ביום ה- 16/05/2012 פנתה שרגיל לממונה (המחליפה – אתי בהם), על מנת לבדוק את התקדמות בדיקת תלונתה. בתשובתה של הממונה נאמר כי התלונה עברה לבדיקה אצל מנכ"ל המכללה. על פי החוק והתקנון מנכ"ל המכללה כלל אינו רשאי לבדוק תלונות על הטרדה מינית. על פי החוק והתקנון, זהו תפקידה הבלעדי של הנציבה (שאמורה לעבור הכשרה לכך). ברגע שהעבירה הנציבה את התלונה למנכ"ל המכללה, הפרה הנציבה את החוק פעמיים. בפעם הראשונה כשהיא פוגעת בחיסיון תהליך התלונה ובפעם השנייה כשמעלה  בתפקידה ולא בדקה עם המתלוננת את מהות התלונה, לא ביררה עימה פרטים ולמעשה לא גבתה ממנה שום עדות בעניין, בניגוד למחויבתה לעשות זאת על פי הגדרת תפקידה בחוק.

אם לא די בכך, בהמשך, העבירה הממונה את פרטי תלונתה של שרגיל למרצה נוספת במחלקה למשפטים בה לומדת שרגיל. ב-29/05/2012 יצרה המרצה קשר טלפוני עם המתלוננת ואמרה לה שהיא יודעת ששרגיל הגישה תלונה. חומרת הדבר ברורה, מסירת מידע על התלונה  לאנשי סגל במחלקה בו לומדת המתלוננת- היא הפרה בוטה של חסיונה של המתלוננת. ברור הדבר, כי שיחת טלפון שנעשית לסטודנטית על ידי מרצה במסגרת יחסי מרות עלולה להתפרש כאיום ואזהרה. לפיכך, שוב מעלה הגב' בהם בתפקידה, שכן כל הדברים שאמרה שרגיל  לנציבה היו אמורים להישמר תחת חיסיון ולא להיחשף לגורמים שאינם רלוונטים לתלונה.

 הפרה מס' 4. הגנה על המתלוננת

סעיף 6.1.1 בתקנון למניעת הטרדה מינית של המכללה קובע כי על הנציבה, בתיאום עם הגורם המוסמך, להורות על נקיטת אמצעי ביניים שמטרתם להגן על המתלונן ו\או הנפגע, במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה בקידום האקדמי, בענייני עבודה או בענייני לימודים כתוצאה מהגשת התלונה, מפני פגיעה שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה, או מפני פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה או יחסי לימודים. בין היתר רשאית  נציבת התלונות, בתיאום כאמור לעיל, להרחיק את הנילון מן הנפגע, בכל שניתן וככל שנראה לו לנכון בנסיבות העניין. כמו גם על פי החוק למניעת הטרדה מינית סעיף 7.1. מתן הוראות למעורבים, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים, הרחקת הנילון מן הנפגע, ונקיטת צעדים הנחוצים כדי למנוע הישנות המעשה של הטרדה מינית או התנכלות ו\או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה לנפגע עקב ההטרדה או ההתנכלות:

במשך ההליך פנתה שרגיל לממונה על מנת שתאפשר לה לעזוב את הקורס בו מלמד המרצה, ונענתה בשלילה. מאחר והקורס הינו קורס  חובה, נאלצה המתלוננת  לשעות במחיצתו של המטריד בעוד שמתקיימים יחסי מרות ביניהם והמרצה ממשיך להטריד אותה. סירובה להעביר את הסטודנטית הינה עבירה על החוק. בנוסף-  הנציבה לא טרחה להבהיר למעורבים בפרשה, במיוחד לנילון את כללי ההתנהגות הראויים בכדי למנוע הטרדה מינית/התנכלות נוספת.

 הפרה מס 5: התנכלות

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

לאחר הגשת התלונה נאלצה המתלוננת להמשיך ולהשתתף בשיעוריו של הנילון, על אף שביקשה לאפשר לה לעזוב את הקורס. הנילון המשיך להטריד את המתלוננת בצורה ישירה ועקיפה. לדוגמא בשיעור על תביעות נזיקין, כשהגיע לחוק למניעת הטרדה מינית אמר: "אנחנו לא נלמד את החוק הזה אבל יש לי הרגשה שהנושא הזה יעלה דרך סטודנטית מאוד מסוימת". ברור הדבר שעבור הסטודנטית נוצרה סביבת לימודים עוינת ומאיימת, שהמכללה – בשל הפרות החוק המרובות שלה – היא הנושאת באחריות המלאה לה.

 הפרה מס' 6. תהליך גניזת התלונה

סעיף 6.2.2 לתקנון קובע כי והיה והחליטה הנציבה לגנוז את התלונה, תיתן הנציבה על כך הודעה מנומקת בכתב לנפגעת, לנילון ולגורם המוסמך. גם על הסעיף הזה פסחה ההתנהלות השלומיאלית של המכללה. מכתב גניזת התלונה הגיע למתלוננת באופן תמוה ממנכ"ל המכללה, על אף שזה מנוגד לנהלים ולחוק. בנוסף, ב-11/06/2012 התקיימה פגישה בין שרגיל לבין מנכ"ל המכללה והדיקנית בה הודיעו השניים על גניזת התלונה. שוב, ההתנהלות אינה בהתאם לנהלים, לא של החוק ולא של  תקנון המכללה.

 הפרה מס' 7. סמכויות

נשיא המכללה, ראש החוג, מנכ"ל המכללה  או כל גורם שאינו הוסמך על פי החוק ו/או התקנון לטפל בתלונות על הטרדה מינית, אינו רשאי להחליט על נקיטת או אי-נקיטת צעדים במקרה של תלונה על הטרדה מינית.

נשיא המכללה אינו אב בית דין ולא הוסמך מטעם אף אחד  לפסוק או לשפוט  בתלונות  על הטרדה מינית. אך על אף שאינו בעל הסמכות לפסוק פסיקה משפטית לקח לעצמו את החירות לדחות את ערעורה של המתלוננת בטיעון המופרך כי "רגשותיה של המערערת, תחושותיה ומסקנותיה כלפי המרצה הן לא יותר מאשר פרי דמיונה… תוצאה סובייקטיבית מהרהורי ליבה". על כך ראוי נשיא המכללה פרופ' אהרון קלרמן  לעמוד לדין בפני ועדת המשמעת של המל"ג או כל מי שמוסמך להעמידו לדין.

הפרה מס' 8: מניעת הטרדה מינית  

על  פי סעיף 9.1  המכללה תפעל לקיום פעולות הסברה וחינוך, לרבות ימי עיון, קבוצות דיון והפצת דפי מידע, למניעת תופעות של הטרדה מינית והתנכלות בכלל, ובמסגרת מקום העבודה או הלימודים – בפרט. כן תפרסם המכללה בקמפוס במודעות לסטודנטים ולעובדים את זהותם של נציב התלונות, את תפקידם ואת דרכי הפנייה אליהם. המכללה תביא לידיעת ממונים, עובדים ותלמידים את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות, את חובת המעביד על פי החוק למניעת הטרדה מינית ואת הוראות תקנון זה. מעביד שלא מילא את חובותיו לפי סעיפים קטנים (א)(1) ו-(2) ו-(ב) יהיה אחראי לעוולה אזרחית לפי סעיף 6, או לעוולה אזרחית בשל פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שעשה עובדו, או ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, במסגרת יחסי העבודה.(ז)  הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים לפי העניין, גם על מוסד להשכלה לבוגרים, ולעניין זה יראו את המוסד – כמעביד, את המורה או המרצה – כעובד או כממונה מטעם המעביד ואת התלמיד או הסטודנט – כעובד.

בירור קצר שעשיתי העלה כי גם את החוק הנ"ל מפרה המכללה בצורה בוטה . הדרכות למניעת הטרדה מינית לסגל לא התקיימו,  התקנון למניעת הטרדה מינית לא מופיע באופן גלוי ונגיש באתר המכללה או במקומות אחרים,ובכלל המכללה מצפצפת על כל התקנות  הקובעות כי עליה לנקוט צעדי  מניעה. על-פי החוק למניעת הטרדות מיניות על כל מקום עבודה המעסיק יותר מ-25 אנשים לאפשר לעובדים לקחת חלק בסדנה בנושא הטרדות מיניות. הנשיא, המנכ"ל, מנהל החטיבה ומנהל משאבי  אנוש, בהתייעצות עם הנציבה, אחראים לביצוע הוראה זו, ומאחר שלא מילאו הוראה זו על פי החוק למניעת הטרדה מינית – עברו, שוב, על החוק. עצוב הדבר, שדווקא במקום בו יש לנשיא ולמנכ"ל חובות וסמכויות על פי חוק – כשלו במילוי תפקידם, ובמקומות בהם הם חסרי סמכות ולא צריכה להיות להם דריסה ורגל, לקחו להם את החירות לפגוע בזכויותיה של המתלוננת ולרמוס את החוק.

 הפרה מס' 9.  פרסום התקנון

על פי סעיף  8 לחוק, על מעביד או מוסד לפרסם את התקנון למניעת הטרדה מינית במקום נגיש ולפעול להפצתו – לא פרסם מעביד  את תקנון כאמור בסעיף 7(ב), דינו – קנס, וקנס נוסף לכל שבוע שבו נמשכה העבירה, בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.  מיותר לציין, שהמכללה לא פרסמה את החוק למניעת הטרדה מינית במקום ברור ונגיש לכל סטודנט וסטודנטית.

 על אף שמצאתי עוד אי אילו הפרות חוק אני אסיים פה כי  נראה לי שתמונת המצב  מספיק ברורה. המקרה של גל, סטודנטית אמיצה ומעוררת השראה, מזכיר לי בעצב את התקופה הנוראה ההיא,  תקופה בה  הייתי מצויה במאבק דומה מול האוניברסיטה העברית.  אז כתבתי בקצרה את הפוסט: "זו שאמורה לתת כתף", על הפרות החוק של הנציבה למניעת הטרדה מינית באוניברסיטה העברית, שהתפרסם באתר העוקץ", אני מסיימת את הפוסט הזה עם אותה פסקת הסיום, כי הרי למה לטרוח ולנסח מחדש? דבר לא השתנה:

"תפקיד נציבת הטרדות מיניות באוניברסיטה הוא תפקיד מורכב הדורש היכרות משפטית עם הצדדים החוקיים של הנושא, הבנה של המורכבות החברתית והלחץ בו נתונות סטודנטיות הנקלעות למצבים כאלו ויכולת לתת למתלוננות כתף תומכת ובו בזמן לטפל בתלונותיהן באופן ענייני. חוסר בקיאותה של פרופ' שוהמי בחוק והן תפקודה הלקוי ובעיות האמינות שהיא מגלה, מבהירים שאין לה יכולת לשמש בתפקיד. מה שפחות ברור הוא איזה מסר מבקשת האוניברסיטה העברית להעביר לנפגעות עתידיות כשהיא ממנה אדם חסר כל כישורים מתאימים לשמש ככתובת הראשונה עבורן"

מודעות פרסומת
השארת תגובה

3 תגובות

  1. אורטל, תודה רבה רבה על הבחינה המדוקדקת של המקרה
    אנחנו ניצבות כל כך חסרות אונים מול ההתנהלות החשאית של המכללה בנושא הזה, שהאור ששפכת מועיל וחשוב מאין כמוהו.

    להגיב
  2. פוסט חשוב. תודה, אורטל.

    להגיב
  1. חשיפה לדרום « האחות הגדולה

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

Ronaldo Mon Amour

Don't Judge a Book by Its Cover

תקריב

"צילום מקרוב כדי להבליט פרט מסויים באובייקט המצולם"

אדמה

"אנחנו אורחים על פני האדמה הזאת" (הדלאי לאמה)

הבלוג של יריב מוהר

הסברה כצדק, צדק כהסברה

מתי שמואלוף

סופר, משורר ועורך

%d בלוגרים אהבו את זה: